Sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne

kawa w filiżance


Oferuję pomoc prawną przedsiębiorcom, którzy spotkali się z wyzwaniem ogłoszenia upadłości przez ich dłużników. W takiej sytuacji kluczowe jest szybkie działanie i efektywne podejście prawne, aby zminimalizować ewentualne straty. Specjalizuję się w obsłudze prawnej dotyczącej postępowań upadłościowych, oferując wsparcie w zakresie reprezentacji przed sądem oraz doradztwa w kwestii odzyskiwania należności. Zakres moich usług w tej dziedzinie to:

  • reprezentacja wierzycieli  w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości 
  • sporządzanie odpowiedzi na plan spłat
  • skargi w toku procesu upadłościowego
  • wnioski o zmianę ustalonego planu spłaty
  • bieżąca pomoc prawna w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Jeśli Twoja firma zmaga się z problemem upadłości dłużnika, nie wahaj się skontaktować. Razem będziemy pracować nad opracowaniem strategii, która pomoże Ci poradzić sobie z tym wyzwaniem.